Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Serveis de recollida i destrucción de documentació de la secretaria d'universitats i recerca.
Serveis de sala i regidoria de l'Auditorio Eduard Toldrà, i obertura puntual del Conservatori de Música.
Servei manteniment espais verds. - -
Serveis de Pintura interior. (Institut de Nanociència i Nanotecnologia)
Serveis de consergeria de l'Arxiu Fotogràfic. (Gerencia Institut de Cultura).
(Servei Català de Trànsit) Servei de recollida, transport, dipòsit, consulta i destrucció de la documentació del Servei Territorial a Lleida.
Servei de recollida selectiva. (Agència Tributària). -
Servei de distribució postal i de publicacions
Licitació llicència d´ocupació temporal per a la instal.lació de contenidors per a la recollida selectiva. -
Conservació i millar d'espais verds, guals, rieres i zones naturals - -
Emmagatzematge i distribució del material (Servei de Trànsit)
Servei neteja, recollida de residus, gestió deixalleries, explotació de planta de voluminosos (Lots 2, 3)
Serveis digitalització i arxiu de les notificacions del procediment sancionador de trànsit.
Servei de recollida, grabación de dados i lliurament de les butlletes de denúncia.
Servei d´àpats a domicili
Obres. Millora forestal a la Xarxa de Parcs Naturals
Manteniment zones verdes i altres espais públics, arbrat i mobiliari urbà -
Servei de enteja d´equipaments municipals. Lot 3 -
Treballs d´enjardinament
Manteniment dels murs de la contraescarpa de la ciutadella
Servei de neteja escola Roques Blaves -
Serveis de gestio del préstec d´elements d´infraestructura de carrer
Serveis de bars i menjadors llars jubilats municipals
Recollida de trucadas telefòniques. Agència de Residus de Catalunya.
Pintura de fachada del Institut de Nanociència i Nanotecnologia -
 
 
2020 © Un projecte de FEICAT