Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de bugadería (Lots 1, 10, 14) -
Informadors auxiliars per a la recepció d´Hisenda -
Control entrades i neteja piscina - - - -
Jardineria i neteja del Parc de la Pegaso - - -
Suport a la brigada de jardinería - -
Neteja dels edificis municipals Can Bosca i Sbas 4 -
Rentavaixelles, jardineria i neteja (Institut Assistència Sanitària - IAS) - - -
Neteja y manteniment de l´area d´esborjo per a gossos - - -
Obertura, tancament i información del cementeri -
Consergeria, atenció al públic, vigilancia... - - - -
Servei de trucades telefòniques (Consorci Marc Parc de Salut de Barcelona) -
Transport de materials de biblioteques -
Concesió bar-restaurante La Ciba
Envelliment Km 0 (Consell Comarcal del Segrià)
Neteja i manteniment dels espais verds - -
Manteniment de la jardineria -
Manteniment dels espais verds (Universitat Overta Catalunya) -
Neteja viaria -
Neteja, desratització, desinsectació i recollida de residus (Fundació Universitat Oberta) - - - -
Instal.lació fotovoltaica -
Neteja i manteniment de la senyalització turística - -
Retall d´herbes -
Serveis auxiliars i de consergeria de l´Arxiu Històric (Institut de Cultura Barcelona) - -
Neteja dels equipaments municipals -
Obertura i tancament del passadís de la Trinitat Vella