Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis a les ubaniztzacions i parcel-les sense edificar
Serveis d´atencio, informació i tasques auxiliars de recepció a equipaments gestionats per Barcelona Activa SAU SPM -
Manteniment de jardineria en els edificis del departament de Territori i Sostenibilitat de Barcelona, Tarragona i Lleida (Lot 4) - - -
Eliminació de la vegetació en voreres i escocells d´arbrat viari municipal -
Servei de consergeria per al Districte de Nous Barris -
Servei de neteja d´espais verds - - -
Servei de poda d´hivern de l´arbrat viaria per al 2021 - -
Gestió i explotació de les deixalleries i la recollida de voluminosos. - -
Serveis de neteja dels equipaments municipals (lot 4). -
Eliminació i neteja d´herbes de la via pública. - -
Servei de neteja de les escoles Bressol municipals de Vic gestionades per la Fundació Educació i Art. -
Servei de manteniment de parcs i jardins, zones verdes i arbrat municipal (Lot 2) -
Servei de neteja de las dependencies de la Diputació de Lleida (Lot 3) -
Serveis de neteja i manteniment de les zones verdes -
Servei de magatzem higienització i manteniment dels productes de suport i teràpia ocupacional i el seu lliurament -
Obres de millora de l´accessibilitat de La Banqueta
Servei de treballs i control d´accessos de les installacions esportives municipals - -
Servei de neteja dels edificis municipals -
Servei de recollida porta a porta de mobles i voluminosos -
Servicio de limpieza del edificio de la Fundación Josep Carreras en Badalona -
Servicio de limpieza de oficinas de la Fundación Mobile World Capital Barcelona
Servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d´herbes. - - -
Servei de menjador escolar
Manteniment del verd urbà (LOT 1) -
Servei d´esporga i poda de l´arbrat viari -
 
 
2021 © Un projecte de FEICAT