Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei d´entrada de dades per a la vigilància de malalties relacionadas amb el treball del sitema d´informació de salut laboral. - - -
Servei auxiliar de cuina de vespres i caps de setmana de la residència Joaquim Blume -
Servei d´auxiliar de consergeria nocturna i caps de setmana de la residencia Joaquim Blume -
Servei de neteja de l´edifici judicial de Ripoll -
Servei de vigilancia de l´aparcament controlat de vehicles i la realització de les tasques de recompte i ingrés del pagaments
Servei de jardineria per a la conservació i manteniment de zones verdes, jardins i espais públics. - -
Serveis de neteja dels centres d´atenció a persones amb discapacitat -
Servei de jardineria -
Servei de recogida d´oli domèstic -
Servei de desbrossa d´espais verds i esporga de l´arbrat (Lot 1) - -
Servei de disseny, impressió i lliurament a correus de documents - - -
Servei de recollida de poda, tèxtil, mobles i voluminosos (Lot 2 i 3) - - - -
Subministrament de productes làstics per les residències per a la gent gran de Montesquiu i de Tona -
Servicio de organización y atención al público de los puntos limpios de la ciudad de Barcelona -
Suport d´accessos en equipaments del districte d´Horta-Guinardó - - -
Treballs d´eliminació d´espècies de flora invasores -
Servei de menjador de l´escola Bressol Municipal Colors -
Neteja viària -
Neteja de l´estació de autobusos de Girona -
Servei de neteja d'edificis de l'ajuntament -
Mantenimen dels elements de senyalització viària de Salou -
Servicios de limpieza -
Manteniment de la jardineria del Passeig Marítim d´Empuriabraba -
Servei de manteniment de jardineria al Port de Mataró (Consorci Port de Mataró) -
Servei de deixalleria municipal i de l´espai Viladecans Repara -
 
 
2022 © Un projecte de FEICAT