Localitat: Barcelona

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei per a la digitalització de documents de l´Hospital Clínico de Barcelona
Servei de control d´accessos, informació i atenció al públic a edificis i recintes
Servei auxiliar d´atenció als usuaris de l´Arxiu Municipal Contemporari. -
Serveis auxiliars de suport al funcionament. Districte de les Corts - -
Serveis auxiliars i logístics, consergeria, de l´antiga escola Massana (Inst. de Cultura de Barcelona). - -
Servei de neteja del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya -
Servei bugaderia per als centres residencials de Mundet -
Servei atenció públic del punt verd de Vallbona (Barcelona)
Serveis recollida i transport de residus de la Fira WMC. - -
Servei jardineria i neteja Parc de les Aigües. - -
Serveis de sala i regidoria de l'Auditorio Eduard Toldrà, i obertura puntual del Conservatori de Música.
Serveis de consergeria de l'Arxiu Fotogràfic. (Gerencia Institut de Cultura).
Obres. Millora forestal a la Xarxa de Parcs Naturals
Control d´espècies al-lòctones al Parc del Montseny
Millora paisatgística de la Vall de Betlem (Parc de la Serralada de Marina)
Acord marc relatiu a la realització de tasques de treball de camp
Auxiliar de serveis per a l'aparcament Truckport Zona Franca
Contractació reservada.
Contractació reservada.
Transports de Barcelona. Serveis jardineria
Teatre Nacional de Catalunya. Servei consergeria
Institut Municipal Parcs i Jardins Barcelona. Servei de jardineria Parc de la Pegaso
Generalitat. Vicepresidència. Servei transport i moviments interns
Generalitat Catalunya. Serveis de manteniment i reparació
Fundacio Julio Muñoz Ramonet. Servei de neteja
 
 
2020 © Un projecte de FEICAT