Objete: Gestió dels residus

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Gestió i recollida de residus (Institut de Finances) -
Recollida i gestió de l´oli vegetal domèstic - -
Serveis de gestió dels residus -
Servicios de recogida de residuos y destrucción de documentos -
Serveis de neteja i recollida de residuos (Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) - -
Servei de recollida i gestió de la brossa general i la orgànica ((Banc de sang i teixits) -
Serveis de recollida selectiva, transport i gestió de residus (Agència per a la competitivitat de l´empresa -ACCIÓ-) - - -
Servei de recollida de poda, tèxtil, mobles i voluminosos (Lot 2 i 3) - - - -
Gestió i explotació de les deixalleries i la recollida de voluminosos. - -
Serveis de gestió de residus (Ferrocarrils de la Generalitat) -
Servei de recollida de residus i destrucció segura DINT (Departament d´Interior, Generalitat) - -
Gestió de documentació i de residus -
Recollida de residus i de destrucció de documentación confidencial
Ajuntament de Girona. Serveis.Gestió dels residus
Tractament i Selecció de Residus, SA. Serveis organització i atenció al públic punts verds (TERSA) -