Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Recollida de residus municipals (Lot 1) (Consell Comarcal del Baix Penedès) -
Manteniment del verd urbà (Lot 2) -
Manteniment de jardineria -
Consergeria del Centre Acollida Animals -
Manteniment de les zones enjardinades - -
Serveis auxiliars de suport districte de les corts -
Manteniment dels espais verds (Procornellà) -
Servei integral d´impressió -
Recollida dels excedents alimentaris - -
Neteja de places i espais amb paviment -
Nejeta viària -
Manteniment de instal.lacions
Neteja de contenidors (LOT 2) -
Redacció d´acts sessions
Recollida de voluminosos i cartro -
Repartiment de productes gràfics
Subministrament de productes de xarcuteria
Subministrament material oficina (Ferrocarrils) -
Neteja de Can Muntanyola (Granollers Mercat) -
Impressió i distribució de material gràfic - -
Serveis de control (Hospital d´Amposta)
Recollida i detrucció de documentació (Universitat Pompeu Fabra) -
Consergeria (Escuela de Música Robert Gerhard) -
Neteja (Fundación de Música Robert Gerhard) -
Ajuda domiciliària (Consell Comarcal de l´Urgell) -