Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Serveis de consergeria de l'Arxiu Fotogràfic. (Gerencia Institut de Cultura).
(Servei Català de Trànsit) Servei de recollida, transport, dipòsit, consulta i destrucció de la documentació del Servei Territorial a Lleida.
Servei de recollida selectiva. (Agència Tributària). -
Servei de distribució postal i de publicacions
Licitació llicència d´ocupació temporal per a la instal.lació de contenidors per a la recollida selectiva. -
Conservació i millar d'espais verds, guals, rieres i zones naturals - -
Emmagatzematge i distribució del material (Servei de Trànsit)
Servei neteja, recollida de residus, gestió deixalleries, explotació de planta de voluminosos (Lots 2, 3)
Serveis digitalització i arxiu de les notificacions del procediment sancionador de trànsit.
Servei de recollida, grabación de dados i lliurament de les butlletes de denúncia.
Servei d´àpats a domicili
Obres. Millora forestal a la Xarxa de Parcs Naturals
Manteniment zones verdes i altres espais públics, arbrat i mobiliari urbà -
Servei de enteja d´equipaments municipals. Lot 3 -
Treballs d´enjardinament
Manteniment dels murs de la contraescarpa de la ciutadella
Servei de neteja escola Roques Blaves -
Serveis de gestio del préstec d´elements d´infraestructura de carrer
Serveis de bars i menjadors llars jubilats municipals
Recollida de trucadas telefòniques. Agència de Residus de Catalunya.
Pintura de fachada del Institut de Nanociència i Nanotecnologia -
Jardineria -
Servei de punt d´informacio i bar del Pantà de Sau.
Manteniment zones verdes. Lot 1 reservat. -
Gestió de documentació i de residus -
 
 
2020 © Un projecte de FEICAT