Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Neteja, desratització i recollida de residus (Fundació Universitat Oberta) - - -
Manteniment de jardins i zones verdes - -
Servei de bugaderia (SUMAR, acció social) -
Neteja de parcs i jardins - -
Vigilància i neteja de l´aparcament Martí i Julia y del depòsit de vehicles - - -
Lloguer, neteja, manteniment i bugaderia de roba de treball (Mercabarna) - - -
Servei de la deixalleria municipal -
Neteja viária, manteniment de parcs i jardins - -
Manteniment de la xarxa de vies verdes i rutes -
Serveis auxiliars de suport de la seu del Districte de les Corts i Cristalleries Planell
Servei de jardineria (Depuradores d´Osona) -
Servei de jardineria del Teatre Nacional de Cataluya -
Servei de millora de les deixalleries -
Subministrament de productes làctics per Sant Salvador d` Horta de Santa Coloma de Farners
Manteniment d´espais verds -
Servei de consergeria i control d´accessos
Servei de consergeria (Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat) -
Manteniment de les jardineres, patis de les escoles Bressol i altres espais - -
Serveis jardineria del Teatre Nacional de Catalunya -
Serveis de neteja de les dependències d`Egarvia, dipòsit de vehicles i oficines -
Manteniment de jardineria i neteja del complex funerari de Terrasa - - -
Servei de desinfecció nocturna dels autobusos municipals -
Servei de neteja a equipaments municipals -
Servei de gestió i administració deles comunitats de propietaris de pisos i locals
Subministrament de les estrenes de nadal del personal de la Diputació de Lleida
 
 
2022 © Un projecte de FEICAT