Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Obres de millora de l´accessibilitat de La Banqueta
Servei de treballs i control d´accessos de les installacions esportives municipals - -
Servei de neteja dels edificis municipals -
Servei de recollida porta a porta de mobles i voluminosos -
Servicio de limpieza del edificio de la Fundación Josep Carreras en Badalona -
Servicio de limpieza de oficinas de la Fundación Mobile World Capital Barcelona
Servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d´herbes. - - -
Servei de menjador escolar
Manteniment del verd urbà (LOT 1) -
Servei d´esporga i poda de l´arbrat viari -
Serveis de recollida residus municipals (Lot 2) -
Servei d´informació de l´oficina de l´habitage, del punt d´assessorament energètic i l´oficina d´atenció ciutadania
Serveis de gestió de residus (Ferrocarrils de la Generalitat) -
Servei de recollida de residus i destrucció segura DINT (Departament d´Interior, Generalitat) - -
Manteniment i neteja de vies i espais verds publics
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds públics -
Servei de bugaderia a diverses dependències del servei d´Educació -
Manteniment de la xarxa de vies verdes i rutes (Lot 3) (Consorci Vies Verdes Girona)
Servei de recollida de paper i cartró d´origen comercial -
Serveis d´acolliment per a persones en risc d´exclusió social i risc residencial sense xarxa social de suport
Servei de neteja de diverses dependències municipals -
Servei de consergeria del camp d´esports municipal -
Conservació y manteniment de les zones verdes, equipaments municipals, espais lliures i jocs intantils -
Servei de pintat de la senyalització viària horitzontal. -
Servei de subministrament de material i servei de muntatge d´infraestructures -
 
 
2021 © Un projecte de FEICAT