Localitat: Lleida

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Manteniment de la jardineria urbana - -
Instal·lació i manteniment contenidors higiènics femenins (LOT 4) - -
Instal·lació i manteniment de contenidors higiènics (Lot 4) - -
Subministrament de les estrenes de nadal del personal de la Diputació de Lleida
Manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana (Sector 4) -
Manteniment de jardineria en els edificis del departament de Territori i Sostenibilitat de Barcelona, Tarragona i Lleida (Lot 4) - - -
Servei de neteja de las dependencies de la Diputació de Lleida (Lot 3) -
Servei de manteniment de la jardineria del Parc dels Camp Elisis - -
Servei de manteniment, jardineria i neteja al complex La Caparrella. - - -
(Servei Català de Trànsit) Servei de recollida, transport, dipòsit, consulta i destrucció de la documentació del Servei Territorial a Lleida.
Serveis de bars i menjadors llars jubilats municipals
Subministrament de les estrenes de nadal
Ajuntament de Lleida. Servei conservació jardineria
Consell Comarcal del Segriá. Teleassitencia
Ajuntament Lleida. Subministrament de lots de Nadal 2018
Ajuntament Lleida. Subministrament de lots de Nadal 2017
Ajuntament Lleida. Manteniment àrees de jocs infantils
Ajuntament Lleida. Jardineria