Objete: Serveis

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de consergeria (Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat) -
Manteniment de les jardineres, patis de les escoles Bressol i altres espais - -
Serveis jardineria del Teatre Nacional de Catalunya -
Serveis de neteja de les dependències d`Egarvia, dipòsit de vehicles i oficines -
Manteniment de jardineria i neteja del complex funerari de Terrasa - - -
Servei de desinfecció nocturna dels autobusos municipals -
Servei de neteja a equipaments municipals -
Servei de gestió i administració deles comunitats de propietaris de pisos i locals
Serveis de recepció i atenció al public a l´edifici Betevé TV - -
Servei de vigilància i consergeria dels camps de futbol (2022-2023) - -
Serveis de recepció (Consorci Administració Oberta de Catalunya -AOC-) -
Servei de manteniment dels espais verds. - -
Servei de consevació i manteniment del verd urbà - -
Servei de manteniment de jardineres i plantació del municipi. - -
Servei de jardineria -
Servei d´entrada de dades per a la vigilància de malalties relacionadas amb el treball del sitema d´informació de salut laboral. - - -
Servei de neteja de l´edifici judicial de Ripoll -
Servei de vigilancia de l´aparcament controlat de vehicles i la realització de les tasques de recompte i ingrés del pagaments
Servei de jardineria per a la conservació i manteniment de zones verdes, jardins i espais públics. - -
Servei de manteniment de la jardineria de Can Comas i treballs en l´espai de cultiu (Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat) - -
Serveis de neteja dels centres d´atenció a persones amb discapacitat -
Servei de jardineria -
Servei de recogida d´oli domèstic -
Servei de desbrossa d´espais verds i esporga de l´arbrat (Lot 1) - -
Servei de disseny, impressió i lliurament a correus de documents - - -
 
 
2022 © Un projecte de FEICAT