Objete: Serveis

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de bugadería (Lots 1, 10, 14) -
Control entrades i neteja piscina - - - -
Jardineria i neteja del Parc de la Pegaso - - -
Suport a la brigada de jardinería - -
Neteja dels edificis municipals Can Bosca i Sbas 4 -
Rentavaixelles, jardineria i neteja (Institut Assistència Sanitària - IAS) - - -
Neteja y manteniment de l´area d´esborjo per a gossos - - -
Consergeria, atenció al públic, vigilancia... - - - -
Transport de materials de biblioteques -
Neteja viaria -
Neteja, desratització, desinsectació i recollida de residus (Fundació Universitat Oberta) - - - -
Neteja i manteniment de la senyalització turística - -
Neteja dels equipaments municipals -
Recollida de residus municipals (Lot 1) (Consell Comarcal del Baix Penedès) -
Consergeria del Centre Acollida Animals -
Manteniment de les zones enjardinades - -
Servei integral d´impressió -
Recollida dels excedents alimentaris - -
Neteja de places i espais amb paviment -
Nejeta viària -
Neteja de contenidors (LOT 2) -
Recollida de voluminosos i cartro -
Neteja de Can Muntanyola (Granollers Mercat) -
Impressió i distribució de material gràfic - -
Recollida i detrucció de documentació (Universitat Pompeu Fabra) -