Objete: Serveis

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Consergeria nocturna i caps de setmana de la Residència Joaquim Blume (Consell Català de l´Esport) - -
Instal·lació i manteniment contenidors higiènics femenins (LOT 4) - -
Neteja equipaments municipals -
Neteja edificis i dependències (Lot 2 i 4) -
Distribució de papereres (Lot 2) (Agència de de Residus de Catalunya) - -
Gestió de la deixalleria (Lot 2) -
Poda d´arbrat - -
Seveis de neteja (Serveis Ambientals del Vallès Oriental S. A.) -
Manteniment jardineria - -
Servei de consergeria (Teatre Nacional de Catalunya) -
Recollida de paper i cartró -
Subministrament de productes làctics (SUMAR-Serveis públics d´acciò social de Catalunya) -
Servei jardineria (Agència de l´Habitatge) -
Manteniment de la ruta Pla Gironès Sud (Informe técnico) -
Instal·lació i manteniment de contenidors higiènics (Lot 4) - -
Recollida i gestió de l´oli vegetal domèstic - -
Serveis d´informació -
Subministrament i distribució de carpetes (Universitat Rovira i Virgili) -
Neteja (Institut Investigación Química -ICIQ) -
Recollida dels residus municipals -
Neteja i vigilància de lavabos des platges - -
Neteja de vehicles (Lot. 7) -
Recollida de la fracció vegetal als barris de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes
Neteja i desbrossada dels solars, zones forestals i altres espais - - -
Neteja dels edificis municipals i centres d´ensenyament - -