Administració: Generalitat

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Serveis de neteja ferrocarrils -
Serveis missatgeria i transport en fred. - -
Serveis de recollida i destrucción de documentació de la secretaria d'universitats i recerca.
Serveis digitalització i arxiu de les notificacions del procediment sancionador de trànsit.
Servei de recollida, grabación de dados i lliurament de les butlletes de denúncia.
Conservació d’obra civil trams de carretera. Lot 6 reservat.
Auxiliar de serveis per l´aparcament Truck Castellar
Auxiliar de serveis per a l'aparcament Truckport Zona Franca
Servei de jardineria immobles Consell Català de l´Esport
Generalitat. Vicepresidència. Servei transport i moviments interns
Generalitat Catalunya. Serveis de manteniment i reparació
Agència de l´Habitatge de Catalunya. Recollida selectiva de residus
Generalitat Cataluña. Neteja. Dependencias de Vicepresidencia
Generalitat Catalunya. Jardineria. Departament de Territori i Sostenibilitat
Generalitat Catalunya. Consergeria. Residència Blume
Equacat SA. Catering. Empreses d'Inserció
CIMALSA. Recollida residus
CIMALSA. Jardineria
Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Jardineria
 
 
2020 © Un projecte de FEICAT