Administració: Generalitat

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Consergeria nocturna i caps de setmana de la Residència Joaquim Blume (Consell Català de l´Esport) - -
Lectura de les butlletes (Servei Català de Trànsit-Generalitat) -
Recollida, gravació de dades, lliurament de butlletes de denúncia (Servei Català de Trànsit-Generalitat) - -
Manteniment de la jardineria (Ferrocarrils) - -
Serveis de gestió dels residus -
Servei de restauració al centre de la DGAIA, CRAE Osona, a Vic.
Servei de jardineria del Teatre Nacional de Cataluya -
Servei de consergeria (Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat) -
Serveis jardineria del Teatre Nacional de Catalunya -
Serveis de recollida selectiva, transport i gestió de residus (Agència per a la competitivitat de l´empresa -ACCIÓ-) - - -
Servei d´entrada de dades per a la vigilància de malalties relacionadas amb el treball del sitema d´informació de salut laboral. - - -
Servei auxiliar de cuina de vespres i caps de setmana de la residència Joaquim Blume -
Servei d´auxiliar de consergeria nocturna i caps de setmana de la residencia Joaquim Blume -
Servei de neteja de l´edifici judicial de Ripoll -
Serveis de neteja dels centres d´atenció a persones amb discapacitat -
Servei de disseny, impressió i lliurament a correus de documents - - -
Servicios de limpieza -
Servei d´auxiliar de consergeria nocturna i caps de setmana de la Residència Joaquim Blume - -
Serveis de control d´accessos i altres tasques a la Casa del Mar de Tarragona
Servei de neteja de l´espai d´entitats de salut (Empresa pública: Gestió de Serveis Sanitaris) - -
Manteniment de jardineria en els edificis del departament de Territori i Sostenibilitat de Barcelona, Tarragona i Lleida (Lot 4) - - -
Suministro de productos para hacer frente al COVID-19 (Lot 13)
Serveis de gestió de residus (Ferrocarrils de la Generalitat) -
Servei de recollida de residus i destrucció segura DINT (Departament d´Interior, Generalitat) - -
Serveis de neteja ferrocarrils -