Administració: Generalitat

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Serveis no planificats de missatgeria (LOT 3) -
Serveis de missatgeria (Lot 3) -
Ordenació de documents a 3 biblioteques i la CePSE
Serveis i altres tasques de suport de la Casa del Mar de Barcelona (Departament de Drets Socials-Generalitat) -
Gestió de neteja de draps (Ferrocarrils de la Generalitat) -
Ordenació de documents a les 3 biblioteques i la CePSE
Servei auxiliar de cunia (Residència J.Blume) (Consell Català d´Esport-Generalitat) -
Neteja i jardineria dels edificis DGP (LOT 12) - -
Atenció telefònica -
Serveis de missatgeria (LOT 3) -
Consergeria nocturna i caps de setmana de la Residència Joaquim Blume (Consell Català de l´Esport) - -
Lectura de les butlletes (Servei Català de Trànsit-Generalitat) -
Recollida, gravació de dades, lliurament de butlletes de denúncia (Servei Català de Trànsit-Generalitat) - -
Manteniment de la jardineria (Ferrocarrils) - -
Serveis de gestió dels residus -
Servei de restauració al centre de la DGAIA, CRAE Osona, a Vic.
Servei de jardineria del Teatre Nacional de Cataluya -
Servei de consergeria (Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat) -
Serveis jardineria del Teatre Nacional de Catalunya -
Serveis de recollida selectiva, transport i gestió de residus (Agència per a la competitivitat de l´empresa -ACCIÓ-) - - -
Servei d´entrada de dades per a la vigilància de malalties relacionadas amb el treball del sitema d´informació de salut laboral. - - -
Servei auxiliar de cuina de vespres i caps de setmana de la residència Joaquim Blume -
Servei d´auxiliar de consergeria nocturna i caps de setmana de la residencia Joaquim Blume -
Servei de neteja de l´edifici judicial de Ripoll -