Objete: Altres Serveis

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Teleassistència (Consell Comarcal de la Noguera)
Servei de teràpia ocupacional (Consell Comarcal de L´Alt Empordà)
Servei de transport adaptat
Ordenació de documents a 3 biblioteques i la CePSE
Distribució de papereres (Lot 2) (Agència de de Residus de Catalunya) - -
Neteja i desbrossada dels solars, zones forestals i altres espais - - -
Serveis auxiliars de consergeria i copisteria (Institut de Cultura-Ajuntament Barcelona) - - -
Manteniment espais verds y de les joc infantils i esportives - - -
Lectura de les butlletes (Servei Català de Trànsit-Generalitat) -
Custòdia i manteniment del banc de productes de suport a la llar -
Trasllat i instal·lació de material - -
Recollida, gravació de dades, lliurament de butlletes de denúncia (Servei Català de Trànsit-Generalitat) - -
Serveis auxiliars de recepció i de control d´accés (Organisme Autonome de Salut Pública) -
Conservació de Fauna Fluvial (LOT 1) (Consorci del Ter) -
Servei de bugaderia, planxa i costura (Organismo Assistència Integral, Social i Sanitària) - - -
Serveis de control d`accès i manteniment dels urinaris (Ciutat Vella) - - -
Serveis de repartiment d`esqueles (Mancomunitat La Plana) -
Servei de control d`accessos - -
Serveis de bustiatge sense adreça - -
Servei de distribució de documentació i publicitat, manteniment de cartelleres, pancartes... - -
Gestió de factures (SABEMSA, empresa municipal) -
Servei auxiliar de recepció del servei d´atenció, recuperació i acollida (SARA)
Serveis d´accés, atenció al públic i suport auxiliar administratiu de l´Institut de Mercats de Barcelona - - -
Control d´accés, repartiment i informació als usuaris en equipaments del Districte de Sants-Montjuïc - -
Lloc d´auxiliar de control per l´aparcament Truckport Zona Franca Barcelona -