Objete: Manteniment

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de jardineria per a la conservació i manteniment de zones verdes, jardins i espais públics. - -
Servei de manteniment de la jardineria de Can Comas i treballs en l´espai de cultiu (Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat) - -
Servei de desbrossa d´espais verds i esporga de l´arbrat (Lot 1) - -
Mantenimen dels elements de senyalització viària de Salou -
Manteniment de la jardineria del Passeig Marítim d´Empuriabraba -
Servei de manteniment de jardineria al Port de Mataró (Consorci Port de Mataró) -
Servei de neteja del Parc ambiental Bufalvent (Manresa) - -
Manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana (Sector 4) -
Manteniment i millora de l´Espai Natural Protegit de les Gavarres (Diputació de Girona) -
Serveis de custiòdia i manteniment del banc de suport del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt -
Servei de manteniment de jardineria de la planta de valorització de residus urbana de Tarragona (empresa: Servei d´Incineració de Residus Urbans) - -
Serveis de manteniment, neteja i treballs de jardineria del Parc de la Devesa - - -
Manteniment i neteja dels espris verds (Lot 2). -
Serveis de neteja i manteniment per AIGÜES DE MATARÓ S.A. - -
Manteniment de jardinería de instal.lacions de d´ATL (Ens d´Abastament d´Aigua TER-Llobregat) - -
Servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis a les ubaniztzacions i parcel-les sense edificar
Eliminació de la vegetació en voreres i escocells d´arbrat viari municipal -
Servei de neteja d´espais verds - - -
Servei de poda d´hivern de l´arbrat viaria per al 2021 - -
Eliminació i neteja d´herbes de la via pública. - -
Servei de manteniment de parcs i jardins, zones verdes i arbrat municipal (Lot 2) -
Serveis de neteja i manteniment de les zones verdes -
Servei de magatzem higienització i manteniment dels productes de suport i teràpia ocupacional i el seu lliurament -
Servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d´herbes. - - -
Manteniment del verd urbà (LOT 1) -
 
 
2021 © Un projecte de FEICAT