Objete: Manteniment

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d´herbes. - - -
Manteniment del verd urbà (LOT 1) -
Servei d´esporga i poda de l´arbrat viari -
Manteniment i neteja de vies i espais verds publics
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds públics -
Manteniment de la xarxa de vies verdes i rutes (Lot 3) (Consorci Vies Verdes Girona)
Conservació y manteniment de les zones verdes, equipaments municipals, espais lliures i jocs intantils -
Servei de manteniment de la jardineria del Parc dels Camp Elisis - -
Servei de manteniment, jardineria i neteja al complex La Caparrella. - - -
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds - -
Manteniment extern de les árees de lleure.
Gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat (Lots 2 i 3). -
Manteniment de zones verdes -
Servei de manteniment i neteja dels polígons industrials -
Servei de conservació, manteniment i millora d´espais verds i altres espais públics -
Servei de jardineria i neteja de espais públics - - -
Servei de manteniment de l´enjardinament - -
Serveis de jardineria, manteniment i neteja de parcs - - -
Servei manteniment espais verds. - -
Conservació i millar d'espais verds, guals, rieres i zones naturals - -
Manteniment zones verdes i altres espais públics, arbrat i mobiliari urbà -
Manteniment dels murs de la contraescarpa de la ciutadella
Manteniment zones verdes. Lot 1 reservat. -
Servei neteja i desbrossament espiar verds, vials i rieres -
Conservació d’obra civil trams de carretera. Lot 6 reservat.
 
 
2020 © Un projecte de FEICAT