Objete: Manteniment

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Serveis de neteja i manteniment per AIGÜES DE MATARÓ S.A. - -
Manteniment de jardinería de instal.lacions de d´ATL (Ens d´Abastament d´Aigua TER-Llobregat) - -
Servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis a les ubaniztzacions i parcel-les sense edificar
Eliminació de la vegetació en voreres i escocells d´arbrat viari municipal -
Servei de neteja d´espais verds - - -
Servei de poda d´hivern de l´arbrat viaria per al 2021 - -
Eliminació i neteja d´herbes de la via pública. - -
Servei de manteniment de parcs i jardins, zones verdes i arbrat municipal (Lot 2) -
Serveis de neteja i manteniment de les zones verdes -
Servei de magatzem higienització i manteniment dels productes de suport i teràpia ocupacional i el seu lliurament -
Servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d´herbes. - - -
Manteniment del verd urbà (LOT 1) -
Servei d´esporga i poda de l´arbrat viari -
Manteniment i neteja de vies i espais verds publics
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds públics -
Manteniment de la xarxa de vies verdes i rutes (Lot 3) (Consorci Vies Verdes Girona)
Conservació y manteniment de les zones verdes, equipaments municipals, espais lliures i jocs intantils -
Servei de manteniment de la jardineria del Parc dels Camp Elisis - -
Servei de manteniment, jardineria i neteja al complex La Caparrella. - - -
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds - -
Manteniment extern de les árees de lleure.
Gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat (Lots 2 i 3). -
Manteniment de zones verdes -
Servei de manteniment i neteja dels polígons industrials -
Servei de conservació, manteniment i millora d´espais verds i altres espais públics -
 
 
2021 © Un projecte de FEICAT