Objete: Manteniment

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Manteniment de instal.lacions
Jardineria - -
Neteja viària i manteniment de zones verdes - - -
Desbrossat - -
Manteniment espais verds - - -
Manteniment de les zones verdes - -
Manteniment de la jardineria (Museu Nacional d´Art de Catalunya) - -
Manteniment de rutes de via verdes (Consorci de les vies verdes de Girona)
Manteniment de sistemes urbans
Neteja i conservació de espais verds - -
Manteniment dels espais verds, àrees de joc i esportives - -
Manteniment de la jardineria urbana - -
Manteniment de espais verds - - -
Manteniment dels espais verds (Lot 3) - -
Gestió de les incidències, magatzem, manteniment, embalatge del Servei de Teràpia Ocupacional BAT (Consell Comarcal d´Osona) - - - -
Manteniment dels espais enjardinats de la zona esportiva (LOT 2) - -
Manteniment de la ruta Tren Pinxo -
Manteniment de les zones enjardinadas
Jardineria, neteja de vials i reparacions (Funeraria de Terrassa) - - -
Manteniment de l´Espai Natural Protegit de les Gavarres (Consorci de les Gavarres) -
Instal·lació i manteniment contenidors higiènics femenins (LOT 4) - -
Poda d´arbrat - -
Manteniment jardineria - -
Manteniment de la ruta Pla Gironès Sud (Informe técnico) -
Instal·lació i manteniment de contenidors higiènics (Lot 4) - -