Objete: Manteniment

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Instal·lació i manteniment contenidors higiènics femenins (LOT 4) - -
Poda d´arbrat - -
Manteniment jardineria - -
Manteniment de la ruta Pla Gironès Sud (Informe técnico) -
Instal·lació i manteniment de contenidors higiènics (Lot 4) - -
Neteja i desbrossada dels solars, zones forestals i altres espais - - -
Neteja dels edificis municipals i centres d´ensenyament - -
Neteja del Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependencies - -
Serveis de manteniment de jardineria - -
Serveis de neteja, conservació i jardineria - -
Manteniment espais verds y de les joc infantils i esportives - - -
Custòdia i manteniment del banc de productes de suport a la llar -
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds - -
Servei de consergeria, neteja i manteniment - - -
Manteniment sobre els espaïs verds i arbrat urbà viari - -
Manteniment de jardins (Consorci Marc Parc de Salut de Barcelona) - -
Manteniment dels espais enjardinats (Universitat Rovira i Virgili) - -
Manteniment de la jardineria (Ferrocarrils) - -
Manteniment dels parcs i jardins - - -
Manteniment de les marques viàries (LOT 3) - -
Serveis de control d`accès i manteniment dels urinaris (Ciutat Vella) - - -
Servei d´auxiliars de manteniment a las finques de l`Institut de l´Habitatge i Rehabilitació - -
Servei de manteniment dels jardins (Fundació Universitat Oberta de Catalunya) - -
Servei de distribució de documentació i publicitat, manteniment de cartelleres, pancartes... - -
Serveis de manteniment de jardineria - -