Objete: Manteniment

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de manteniment i neteja dels polígons industrials -
Servei de conservació, manteniment i millora d´espais verds i altres espais públics -
Servei de jardineria i neteja de espais públics - - -
Servei de manteniment de l´enjardinament - -
Serveis de jardineria, manteniment i neteja de parcs - - -
Servei manteniment espais verds. - -
Conservació i millar d'espais verds, guals, rieres i zones naturals - -
Manteniment zones verdes i altres espais públics, arbrat i mobiliari urbà -
Manteniment dels murs de la contraescarpa de la ciutadella
Manteniment zones verdes. Lot 1 reservat. -
Servei neteja i desbrossament espiar verds, vials i rieres -
Conservació d’obra civil trams de carretera. Lot 6 reservat.
Serveis de Manteniment d´espais periurbans
Serveis logistics, esdeveniments, manteniment -
Manteniment i neteja rius, rieres i altres espais verds. -
Mantenimient de la senyalització i de les pilones de la ciutat
Generalitat Catalunya. Serveis de manteniment i reparació
Consell Comarcal de l´Alt Empordà. Custòdia i manteniment. Banc de productes
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Serveis desbrossada solars
Ajuntament de Salou. Servei de neteja espais verds - -
Ajuntament de Ripoll. Servei de neteja parcs i jardins - -
Ajuntament de la Canonja. Serveis. Manteniment zones verdes -
Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Servei neteja, manteniment i pintura dels espais verds -
Ajuntament d´Igualada. Servei de manteniment zones verdes
Ajuntament Sabadell. Manteniment i jardineria -
 
 
2020 © Un projecte de FEICAT