Objete: Recollida residus

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Recollida de voluminosos i cartro -
Recollida de residus -
Recollida de residus
Recollida de residus porta a porta - -
Recollida de paper i cartró -
Recollida i gestió de l´oli vegetal domèstic - -
Recollida dels residus municipals -
Recollida de residus especials als locals y centres públics -
Recollida i transport de residus porta a porta -
Recollida de cartró comercial i oli domèstic -
Servei de recollida i selecció de roba usada (SIRESA) -
Servei de recollida i transport dels residus -
Neteja, desratització i recollida de residus (Fundació Universitat Oberta) - - -
Serveis de recollida selectiva, transport i gestió de residus (Agència per a la competitivitat de l´empresa -ACCIÓ-) - - -
Servei de recogida d´oli domèstic -
Servei de recollida de poda, tèxtil, mobles i voluminosos (Lot 2 i 3) - - - -
Servei de recollida porta a porta de mobles i voluminosos -
Serveis de recollida residus municipals (Lot 2) -
Servei de recollida de residus i destrucció segura DINT (Departament d´Interior, Generalitat) - -
Servei de recollida de paper i cartró d´origen comercial -
Servei de recollida de mobles i voluminosos d´origen domèstic. -
Servei neteja i retirada de residus de l´Espai Natural de les Guilleries Savassona (Consorci) - -
Serveis recollida i transport de residus de la Fira WMC. - -
Servei de recollida selectiva. (Agència Tributària). -
Licitació llicència d´ocupació temporal per a la instal.lació de contenidors per a la recollida selectiva. -