Objete: Recollida residus

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Serveis de recollida selectiva, transport i gestió de residus (Agència per a la competitivitat de l´empresa -ACCIÓ-) - - -
Servei de recogida d´oli domèstic -
Servei de recollida de poda, tèxtil, mobles i voluminosos (Lot 2 i 3) - - - -
Servei de recollida porta a porta de mobles i voluminosos -
Serveis de recollida residus municipals (Lot 2) -
Servei de recollida de residus i destrucció segura DINT (Departament d´Interior, Generalitat) - -
Servei de recollida de paper i cartró d´origen comercial -
Servei de recollida de mobles i voluminosos d´origen domèstic. -
Servei neteja i retirada de residus de l´Espai Natural de les Guilleries Savassona (Consorci) - -
Serveis recollida i transport de residus de la Fira WMC. - -
Servei de recollida selectiva. (Agència Tributària). -
Licitació llicència d´ocupació temporal per a la instal.lació de contenidors per a la recollida selectiva. -
Servei deixalleries i recollida de voluminosos -
Ajuntament de Barcelona. Servei gestió vaixella reutilitzable
Agència de l´Habitatge de Catalunya. Recollida selectiva de residus
 
 
2021 © Un projecte de FEICAT