Objete: Jardineria

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Poda d´arbrat - -
Manteniment jardineria - -
Servei jardineria (Agència de l´Habitatge) -
Serveis de manteniment de jardineria - -
Serveis de neteja, conservació i jardineria - -
Manteniment espais verds y de les joc infantils i esportives - - -
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds - -
Servei de jardineria i neteja - -
Manteniment sobre els espaïs verds i arbrat urbà viari - -
Manteniment de jardins (Consorci Marc Parc de Salut de Barcelona) - -
Manteniment dels espais enjardinats (Universitat Rovira i Virgili) - -
Manteniment de la jardineria (Ferrocarrils) - -
Manteniment dels parcs i jardins - - -
Servei de manteniment dels jardins (Fundació Universitat Oberta de Catalunya) - -
Serveis de manteniment de jardineria - -
Manteniment de zones verdes, subministrament de material - -
Enjardinaments (Projecte Parc Onze de Setembre-LOT 2) -
Manteniment de jardins i zones verdes - -
Neteja de parcs i jardins - -
Neteja viária, manteniment de parcs i jardins - -
Servei de jardineria (Depuradores d´Osona) -
Servei de jardineria del Teatre Nacional de Cataluya -
Manteniment d´espais verds -
Manteniment de les jardineres, patis de les escoles Bressol i altres espais - -
Serveis jardineria del Teatre Nacional de Catalunya -