Objete: Jardineria

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Jardineria i neteja (Lots 2 i 3) (Universidat de Barcelona) - -
Manteniment espais verds - - -
Manteniment de les zones verdes - -
Serveis de jardineria -
Servei de jardineria en Barcelona Activa -
Manteniment de la jardineria (Museu Nacional d´Art de Catalunya) - -
Servei de jardineria (Sirusa)
Neteja i conservació de espais verds - -
Manteniment dels espais verds, àrees de joc i esportives - -
Manteniment de la jardineria urbana - -
Manteniment de espais verds - - -
Servei d´esporga de l´arbrat (LOT 1) -
Manteniment dels espais verds (Lot 3) - -
Neteja i jardineria dels edificis DGP (LOT 12) - -
Manteniment dels espais enjardinats de la zona esportiva (LOT 2) - -
Jardineria, neteja de vials i reparacions (Funeraria de Terrassa) - - -
Poda d´arbrat - -
Manteniment jardineria - -
Servei jardineria (Agència de l´Habitatge) -
Serveis de manteniment de jardineria - -
Serveis de neteja, conservació i jardineria - -
Manteniment espais verds y de les joc infantils i esportives - - -
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds - -
Servei de jardineria i neteja - -
Manteniment sobre els espaïs verds i arbrat urbà viari - -