Objete: Jardineria

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de jardineria i neteja de espais públics - - -
Servei de manteniment de l´enjardinament - -
Serveis jardineria i neteja d´espais verds - -
Serveis de jardineria, manteniment i neteja de parcs - - -
Servei neteja i Jardineria per a Transports Municipals del Gironès. - -
Servei jardineria i neteja Parc de les Aigües. - -
Servei manteniment espais verds. - -
Conservació i millar d'espais verds, guals, rieres i zones naturals - -
Manteniment zones verdes i altres espais públics, arbrat i mobiliari urbà -
Treballs d´enjardinament
Jardineria -
Servei de jardineria immobles Consell Català de l´Esport
Transports de Barcelona. Serveis jardineria
Institut Municipal Parcs i Jardins Barcelona. Servei de jardineria Parc de la Pegaso
Ajuntament de Viladecans. Serveis jardineria -
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Serveis de poda
Ajuntament de Salou. Servei de neteja espais verds - -
Ajuntament de Ripoll. Servei de neteja parcs i jardins - -
Ajuntament de Reus. Serveis jardineria i neteja de patis -
Ajuntament de Lleida. Servei conservació jardineria
Ajuntament de la Canonja. Serveis. Manteniment zones verdes -
Ajuntament de Castellví de la Marca. Jardineria i neteja -
Mercabarna SA. Jardineria. Serveis Manteniment Espais Verds
Teatre Nacional de Catalunya, SA. Jardineria
Generalitat Catalunya. Jardineria. Departament de Territori i Sostenibilitat
 
 
2020 © Un projecte de FEICAT