Feicat

Feicat representa i defensa els interessos de les empreses d’inserció de Catalunya perquè puguin complir amb el seu propòsit: donar feina a persones en exclusió social, derivades dels serveis públics, per a la seva posterior incorporació al mercat laboral ordinari.

Per això, està present en organismes i projectes com:

  • La Federació Europea d’Empreses d’Inserció (ENSIE).
  • La Taula d’Entitats del Tercer Sector, que és la xarxa més gran de Catalunya d’associacions sense ànim de lucre amb finalitats socials.
  • I en el programa Làbora de l’Ajuntament de Barcelona, creat perquè les persones més vulnerables de la societat trobin feina.

A més, Feicat assessora les administracions públiques catalanes sobre com reservar contractes a les empreses d’inserció, tal com els obliga la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE FEICAT

Feicat