Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de Bugaderia (GRAMEIMPULS S. A.)
Seveis de neteja (Serveis Ambientals del Vallès Oriental S. A.) -
Manteniment jardineria - -
Servei de consergeria (Teatre Nacional de Catalunya) -
Recollida de paper i cartró -
Subministrament de productes làctics (SUMAR-Serveis públics d´acciò social de Catalunya) -
Servei jardineria (Agència de l´Habitatge) -
Instal·lació i manteniment de contenidors higiènics (Lot 4) - -
Recollida i gestió de l´oli vegetal domèstic - -
Serveis d´informació -
Neteja (Institut Investigación Química -ICIQ) -
Recollida dels residus municipals -
Neteja i vigilància de lavabos des platges - -
Neteja de vehicles (Lot. 7) -
Recollida de la fracció vegetal als barris de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes
Serveis auxiliars de consergeria de les instal·lacions esportives -
Neteja i desbrossada dels solars, zones forestals i altres espais - - -
Neteja dels edificis municipals i centres d´ensenyament - -
Recollida de residus especials als locals y centres públics -
Neteja del Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependencies - -
Serveis de manteniment de jardineria - -
Serveis de neteja, conservació i jardineria - -
Serveis auxiliars de consergeria i copisteria (Institut de Cultura-Ajuntament Barcelona) - - -
Servei de bugaderia (Fundación Josep Finestres-Universitat de Barcelona) -
Manteniment espais verds y de les joc infantils i esportives - - -