Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Recollida, gravació de dades, lliurament de butlletes de denúncia (Servei Català de Trànsit-Generalitat) - -
Neteja de les dependències de SUMAR -
Serveis d´informació -
Neteja de diverses dependències municipals -
Neteja dels edificis municipals -
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds - -
Subministrament d´obsequis de les festes de nadal -
Recollida i transport de residus porta a porta -
Gestió de deixalleria (Lot 3) -
Recollida de cartró comercial i oli domèstic -
Servei de consergeria -
Serveis auxiliars de recepció i de control d´accés (Organisme Autonome de Salut Pública) -
Servei de transport adaptat -
Servei de jardineria i neteja - -
Servei de consergeria, neteja i manteniment - - -
Manteniment sobre els espaïs verds i arbrat urbà viari - -
Serveis per a la gestió del magatzem d´aliments solidaris -
Serveis i subministraments per a la 8ª fira de consum responsable (LOT 3, LOT 4) -
Manteniment de jardins (Consorci Marc Parc de Salut de Barcelona) - -
Manteniment dels espais enjardinats (Universitat Rovira i Virgili) - -
Servei de recollida i selecció de roba usada (SIRESA) -
Manteniment de la jardineria (Ferrocarrils) - -
Servei de transport adaptat -
Servei de neteja i desinfeció dels centres educatius - -
Serveis de gestió dels residus -