Administració: Ajuntament

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Neteja de places i espais amb paviment -
Nejeta viària -
Redacció d´acts sessions
Recollida de voluminosos i cartro -
Repartiment de productes gràfics
Jardineria - -
Neteja viària i manteniment de zones verdes - - -
Desbrossat - -
Gestió del projecte Nau Vila Besòs
Manteniment espais verds - - -
Manteniment de les zones verdes - -
Serveis postals, missatgeria i cartelleria (Lot 3, Lot 4) - -
Neteja de locals municipals -
Vigilancia i consergeria dels camps de futbol - -
Servei de consergeria -
Serveis de jardineria -
Servei de jardineria en Barcelona Activa -
Serveis d´assentament del mercat municipal
Manteniment de sistemes urbans
Neteja i conservació de espais verds - -
Manteniment dels espais verds, àrees de joc i esportives - -
Servei de bugaderia
Manteniment de la jardineria urbana - -
Manteniment de espais verds - - -
Distribució postal