Administració: Ajuntament

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Manteniment de les jardineres, patis de les escoles Bressol i altres espais - -
Serveis de neteja de les dependències d`Egarvia, dipòsit de vehicles i oficines -
Manteniment de jardineria i neteja del complex funerari de Terrasa - - -
Servei de desinfecció nocturna dels autobusos municipals -
Servei de neteja a equipaments municipals -
Servei de gestió i administració deles comunitats de propietaris de pisos i locals
Servei auxiliar de recepció del servei d´atenció, recuperació i acollida (SARA)
Serveis d´accés, atenció al públic i suport auxiliar administratiu de l´Institut de Mercats de Barcelona - - -
Control d´accés, repartiment i informació als usuaris en equipaments del Districte de Sants-Montjuïc - -
Servei de vigilància i consergeria dels camps de futbol (2022-2023) - -
Servei de manteniment dels espais verds. - -
Servei de consevació i manteniment del verd urbà - -
Servei de manteniment de jardineres i plantació del municipi. - -
Servei de jardineria -
Servei d´entrada de dades per a la vigilància de malalties relacionadas amb el treball del sitema d´informació de salut laboral. - - -
Servei de vigilancia de l´aparcament controlat de vehicles i la realització de les tasques de recompte i ingrés del pagaments
Servei de jardineria per a la conservació i manteniment de zones verdes, jardins i espais públics. - -
Servei de jardineria -
Servei de desbrossa d´espais verds i esporga de l´arbrat (Lot 1) - -
Servei de recollida de poda, tèxtil, mobles i voluminosos (Lot 2 i 3) - - - -
Suport d´accessos en equipaments del districte d´Horta-Guinardó - - -
Servei de menjador de l´escola Bressol Municipal Colors -
Neteja viària -
Servei de neteja d'edificis de l'ajuntament -
Mantenimen dels elements de senyalització viària de Salou -
 
 
2022 © Un projecte de FEICAT