Administració: Ajuntament

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Vigilancia i consergeria dels camps de futbol - -
Servei de consergeria -
Serveis de jardineria -
Servei de jardineria en Barcelona Activa -
Serveis d´assentament del mercat municipal
Manteniment de sistemes urbans
Neteja i conservació de espais verds - -
Manteniment dels espais verds, àrees de joc i esportives - -
Servei de bugaderia
Manteniment de la jardineria urbana - -
Manteniment de espais verds - - -
Distribució postal
Servei d´esporga de l´arbrat (LOT 1) -
Servei de transport adaptat
Servei d´auxiliars de recepció (Lot 2) -
Gestió de vaixella reutilitzable -
Neteja de les places toves i espais amb paviment -
Gestió de la deixalleria (Lot 2) -
Manteniment dels espais verds (Lot 3) - -
Suport al funcionament i activitats del Distrite de Ciutat Vella
Consergeria de la sala polivalent i altres dependències -
Desbrossament i neteja d´espais
Servei d´auxiliars de cabina pels aparcaments
Neteja escales mecàniques i ascensors -
Neteja de parcs i espais a l´aire lliure -