Administració: Ajuntament

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Instal·lació i manteniment contenidors higiènics femenins (LOT 4) - -
Neteja equipaments municipals -
Neteja edificis i dependències (Lot 2 i 4) -
Gestió de la deixalleria (Lot 2) -
Poda d´arbrat - -
Manteniment jardineria - -
Recollida de paper i cartró -
Instal·lació i manteniment de contenidors higiènics (Lot 4) - -
Recollida i gestió de l´oli vegetal domèstic - -
Serveis d´informació -
Recollida dels residus municipals -
Neteja i vigilància de lavabos des platges - -
Neteja de vehicles (Lot. 7) -
Recollida de la fracció vegetal als barris de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes
Serveis auxiliars de consergeria de les instal·lacions esportives -
Neteja i desbrossada dels solars, zones forestals i altres espais - - -
Neteja dels edificis municipals i centres d´ensenyament - -
Recollida de residus especials als locals y centres públics -
Serveis de manteniment de jardineria - -
Serveis de neteja, conservació i jardineria - -
Serveis auxiliars de consergeria i copisteria (Institut de Cultura-Ajuntament Barcelona) - - -
Manteniment espais verds y de les joc infantils i esportives - - -
instrucció_contractació_reservada-Barcelona
Custòdia i manteniment del banc de productes de suport a la llar -
Trasllat i instal·lació de material - -