Administració: Ajuntament

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei auxiliar d´atenció als usuaris de l´Arxiu Municipal Contemporari. -
Serveis auxiliars de suport al funcionament. Districte de les Corts - -
Serveis auxiliars i logístics, consergeria, de l´antiga escola Massana (Inst. de Cultura de Barcelona). - -
Serveis jardineria i neteja d´espais verds - -
Serveis de jardineria, manteniment i neteja de parcs - - -
Serveis de neteja viària. -
Servei de neteja d'edificis municipals (Lot 1). -
Servei neteja i Jardineria per a Transports Municipals del Gironès. - -
Servei neteja -
servei de senyalització vertical i horitzontal de les vies públiques de Blanes.
Serveis recollida i transport de residus de la Fira WMC. - -
Servei jardineria i neteja Parc de les Aigües. - -
Serveis de sala i regidoria de l'Auditorio Eduard Toldrà, i obertura puntual del Conservatori de Música.
Servei manteniment espais verds. - -
Serveis de consergeria de l'Arxiu Fotogràfic. (Gerencia Institut de Cultura).
Servei de distribució postal i de publicacions
Licitació llicència d´ocupació temporal per a la instal.lació de contenidors per a la recollida selectiva. -
Conservació i millar d'espais verds, guals, rieres i zones naturals - -
Servei d´àpats a domicili
Manteniment zones verdes i altres espais públics, arbrat i mobiliari urbà -
Servei de enteja d´equipaments municipals. Lot 3 -
Treballs d´enjardinament
Manteniment dels murs de la contraescarpa de la ciutadella
Servei de neteja escola Roques Blaves -
Serveis de gestio del préstec d´elements d´infraestructura de carrer
 
 
2020 © Un projecte de FEICAT