Administració: Ajuntament

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Contractació reservada
Contractació reservada
Contractació reservada
Servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d´herbes. - - -
Manteniment del verd urbà (LOT 1) -
Servei d´esporga i poda de l´arbrat viari -
Serveis de recollida residus municipals (Lot 2) -
Servei d´informació de l´oficina de l´habitage, del punt d´assessorament energètic i l´oficina d´atenció ciutadania
Manteniment i neteja de vies i espais verds publics
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds públics -
Servei de bugaderia a diverses dependències del servei d´Educació -
Servei de recollida de paper i cartró d´origen comercial -
Serveis d´acolliment per a persones en risc d´exclusió social i risc residencial sense xarxa social de suport
Servei de neteja de diverses dependències municipals -
Servei de consergeria del camp d´esports municipal -
Conservació y manteniment de les zones verdes, equipaments municipals, espais lliures i jocs intantils -
Servei de pintat de la senyalització viària horitzontal. -
Servei de subministrament de material i servei de muntatge d´infraestructures -
Servei de manteniment de la jardineria del Parc dels Camp Elisis - -
Serveis i subministraments por la VI Fira de consum responsable i Economía Social i Solidària -
Servei suport a la gestió de Disseny Hub Barcelona i Museu del Disseny
Servei de vigilància i consergeria dels camps de futbol municipals -
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds - -
Servei de recollida de mobles i voluminosos d´origen domèstic. -
Gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat (Lots 2 i 3). -
 
 
2020 © Un projecte de FEICAT