Objete: Neteja

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de manteniment i neteja dels polígons industrials -
Servei de jardineria i neteja de espais públics - - -
Serveis de neteja ferrocarrils -
Servei neteja i retirada de residus de l´Espai Natural de les Guilleries Savassona (Consorci) - -
Serveis jardineria i neteja d´espais verds - -
Serveis de jardineria, manteniment i neteja de parcs - - -
Serveis de neteja viària. -
Servei de neteja d'edificis municipals (Lot 1). -
Servei neteja i Jardineria per a Transports Municipals del Gironès. - -
Servei neteja -
Servei de neteja del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya -
Servei jardineria i neteja Parc de les Aigües. - -
Servei de enteja d´equipaments municipals. Lot 3 -
Servei de neteja escola Roques Blaves -
Neteja viària
Manteniment i neteja rius, rieres i altres espais verds. -
Fundacio Julio Muñoz Ramonet. Servei de neteja
Diputació de Barcelona. Servei neteja
Ajuntament de Viladecans. Serveis jardineria -
Ajuntament de Salou. Servei de neteja espais verds - -
Ajuntament de Ripoll. Servei de neteja parcs i jardins - -
Ajuntament de Reus. Serveis jardineria i neteja de patis -
Ajuntament de la Vall d´En Bas. Servei neteja escola Verntallat
Ajuntament de Granollers. Servei neteja
Ajuntament de Granollers. Servei neteja parc i cementiri
 
 
2020 © Un projecte de FEICAT