Objete: Neteja

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Neteja de places i espais amb paviment -
Nejeta viària -
Neteja de contenidors (LOT 2) -
Neteja de Can Muntanyola (Granollers Mercat) -
Neteja (Fundación de Música Robert Gerhard) -
Neteja viària i manteniment de zones verdes - - -
Jardineria i neteja (Lots 2 i 3) (Universidat de Barcelona) - -
Manteniment espais verds - - -
Neteja de locals municipals -
Serveis de neteja (LOT 1) (Societat Municipal de Comunicación de Terrassa) -
Neteja de centres i oficines (Consorci de Serveis Socials de Barcelona) -
Manteniment de espais verds - - -
Neteja de les places toves i espais amb paviment -
Servicio de limpieza (Fundació Institut Investigación en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol) -
Neteja dels edificis -
Gestió de neteja de draps (Ferrocarrils de la Generalitat) -
Neteja i jardineria dels edificis DGP (LOT 12) - -
Neteja escales mecàniques i ascensors -
Neteja de parcs i espais a l´aire lliure -
Neteja dels edificis (Fundació Privada de Educació i Art)
Gestió de les incidències, magatzem, manteniment, embalatge del Servei de Teràpia Ocupacional BAT (Consell Comarcal d´Osona) - - - -
Neteja d`oficines (Consorci del Vallès Oriental) -
Neteja de residus de les rieres urbanes -
Recollida de residus porta a porta - -
Neteja equipaments municipals -