Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de manteniment dels jardins (Fundació Universitat Oberta de Catalunya) - -
Servei de distribució de documentació i publicitat, manteniment de cartelleres, pancartes... - -
Serveis de manteniment de jardineria - -
Gestió de factures (SABEMSA, empresa municipal) -
Manteniment de zones verdes, subministrament de material - -
Explotació d´un servei de temporada d´una escola nàutica -
Serveis de neteja i recollida de residuos (Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) - -
Servei de lloguer i rentat de roba d´uniformitat (Fundació Institut Hospital del Mar) -
Servei de neteja (Fundació Solidaritat, Universidad de Barcelona) -
Serveis de recepció dins la residencia Zoilo Feliu - -
Serveis de gestió i neteja dels aparcaments municipals - -
Neteja dels vidres per les residènces Sant Salvador d´Horta -
Servei de recollida i gestió de la brossa general i la orgànica ((Banc de sang i teixits) -
Servei de neteja dels equipaments municipals -
Enjardinaments (Projecte Parc Onze de Setembre-LOT 2) -
Neteja, desratització i recollida de residus (Fundació Universitat Oberta) - - -
Manteniment de jardins i zones verdes - -
Servei de bugaderia (SUMAR, acció social) -
Neteja de parcs i jardins - -
Vigilància i neteja de l´aparcament Martí i Julia y del depòsit de vehicles - - -
Lloguer, neteja, manteniment i bugaderia de roba de treball (Mercabarna) - - -
Servei de la deixalleria municipal -
Neteja viária, manteniment de parcs i jardins - -
Manteniment de la xarxa de vies verdes i rutes -
Serveis auxiliars de suport de la seu del Districte de les Corts i Cristalleries Planell