Localitat: Reus

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Jardineria - -
Serveis auxiliars de control (Hospital Sant Joan de Reus) - -
Servei de millora de les deixalleries -
Eliminació i neteja d´herbes de la via pública. - -
Servei de pintat de la senyalització viària horitzontal. -
Servei de Neteja de Reus Esport i Lleure SA (Lot 1). -
Gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat (Lots 2 i 3). -
Servei neteja, recollida de residus, gestió deixalleries, explotació de planta de voluminosos (Lots 2, 3)
Ajuntament de Reus. Serveis jardineria i neteja de patis -
Ajuntament Reus. Pintura i manteniment. Señalització viaria
Ajuntament Reus. Neteja. Escoles públiques
Ajuntament Reus. Jardineria. Treballs en col.laboració directa con la brigada
Ajuntament Reus. Jardineria. Eliminació i neteja d´herbes
Ajuntament Reus. Jardineria i neteja. Patis de les escoles -