Objete: Serveis

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de recollida selectiva. (Agència Tributària). -
Servei de distribució postal i de publicacions
Licitació llicència d´ocupació temporal per a la instal.lació de contenidors per a la recollida selectiva. -
Conservació i millar d'espais verds, guals, rieres i zones naturals - -
Emmagatzematge i distribució del material (Servei de Trànsit)
Servei neteja, recollida de residus, gestió deixalleries, explotació de planta de voluminosos (Lots 2, 3)
Serveis digitalització i arxiu de les notificacions del procediment sancionador de trànsit.
Servei de recollida, grabación de dados i lliurament de les butlletes de denúncia.
Servei d´àpats a domicili
Servei de enteja d´equipaments municipals. Lot 3 -
Servei de neteja escola Roques Blaves -
Serveis de gestio del préstec d´elements d´infraestructura de carrer
Serveis de bars i menjadors llars jubilats municipals
Recollida de trucadas telefòniques. Agència de Residus de Catalunya.
Pintura de fachada del Institut de Nanociència i Nanotecnologia -
Jardineria -
Servei de punt d´informacio i bar del Pantà de Sau.
Manteniment zones verdes. Lot 1 reservat. -
Gestió de documentació i de residus -
Servei neteja i desbrossament espiar verds, vials i rieres -
Control d´espècies al-lòctones al Parc del Montseny
Millora paisatgística de la Vall de Betlem (Parc de la Serralada de Marina)
 
 
2021 © Un projecte de FEICAT