Objete: Serveis

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei neteja i retirada de residus de l´Espai Natural de les Guilleries Savassona (Consorci) - -
Servei auxiliar d´atenció als usuaris de l´Arxiu Municipal Contemporari. -
Servei de triatge de materials reciclables. Mancomunitat La Plana -
Serveis auxiliars de suport al funcionament. Districte de les Corts - -
Serveis auxiliars i logístics, consergeria, de l´antiga escola Massana (Inst. de Cultura de Barcelona). - -
Serveis de recollida, transport i destrucció d´informació (Consorci Sociosanitari Vilafranca del Penedès)
Serveis jardineria i neteja d´espais verds - -
Serveis de jardineria, manteniment i neteja de parcs - - -
Serveis de neteja viària. -
Servei de convocatòria als donants de sang i teixits
Servei de neteja d'edificis municipals (Lot 1). -
Servei de porteria -
Servei neteja i Jardineria per a Transports Municipals del Gironès. - -
Servei neteja -
Serveis missatgeria i transport en fred. - -
servei de senyalització vertical i horitzontal de les vies públiques de Blanes.
Servei de neteja del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya -
Servei bugaderia per als centres residencials de Mundet -
Servei atenció públic del punt verd de Vallbona (Barcelona)
Serveis recollida i transport de residus de la Fira WMC. - -
Servei jardineria i neteja Parc de les Aigües. - -
Serveis de recollida i destrucción de documentació de la secretaria d'universitats i recerca.
Serveis de sala i regidoria de l'Auditorio Eduard Toldrà, i obertura puntual del Conservatori de Música.
Servei manteniment espais verds. - -
(Servei Català de Trànsit) Servei de recollida, transport, dipòsit, consulta i destrucció de la documentació del Servei Territorial a Lleida.
 
 
2021 © Un projecte de FEICAT