Administració: Ajuntament

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Serveis de sala i regidoria de l'Auditorio Eduard Toldrà, i obertura puntual del Conservatori de Música.
Servei manteniment espais verds. - -
Serveis de consergeria de l'Arxiu Fotogràfic. (Gerencia Institut de Cultura).
Servei de distribució postal i de publicacions
Licitació llicència d´ocupació temporal per a la instal.lació de contenidors per a la recollida selectiva. -
Conservació i millar d'espais verds, guals, rieres i zones naturals - -
Servei d´àpats a domicili
Manteniment zones verdes i altres espais públics, arbrat i mobiliari urbà -
Servei de enteja d´equipaments municipals. Lot 3 -
Treballs d´enjardinament
Manteniment dels murs de la contraescarpa de la ciutadella
Servei de neteja escola Roques Blaves -
Serveis de gestio del préstec d´elements d´infraestructura de carrer
Serveis de bars i menjadors llars jubilats municipals
Manteniment zones verdes. Lot 1 reservat. -
Servei neteja i desbrossament espiar verds, vials i rieres -
Acord marc relatiu a la realització de tasques de treball de camp
Serveis de Manteniment d´espais periurbans
Serveis logistics, esdeveniments, manteniment -
Neteja viària
Manteniment i neteja rius, rieres i altres espais verds. -
Mantenimient de la senyalització i de les pilones de la ciutat
Contractació reservada.
Institut Municipal Parcs i Jardins Barcelona. Servei de jardineria Parc de la Pegaso
Ajuntament de Viladecans. Serveis jardineria -
 
 
2021 © Un projecte de FEICAT