Administració: Ajuntament

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de manteniment de la jardineria del Parc dels Camp Elisis - -
Serveis i subministraments por la VI Fira de consum responsable i Economía Social i Solidària -
Servei suport a la gestió de Disseny Hub Barcelona i Museu del Disseny
Servei de vigilància i consergeria dels camps de futbol municipals -
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds - -
Servei de recollida de mobles i voluminosos d´origen domèstic. -
Gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat (Lots 2 i 3). -
Manteniment de zones verdes -
Servei de manteniment i neteja dels polígons industrials -
Servei de conservació, manteniment i millora d´espais verds i altres espais públics -
Servei de patis oberts a escoles
Servei de jardineria i neteja de espais públics - - -
Servei de manteniment de l´enjardinament - -
Servei auxiliar d´atenció als usuaris de l´Arxiu Municipal Contemporari. -
Serveis auxiliars de suport al funcionament. Districte de les Corts - -
Serveis auxiliars i logístics, consergeria, de l´antiga escola Massana (Inst. de Cultura de Barcelona). - -
Serveis jardineria i neteja d´espais verds - -
Serveis de jardineria, manteniment i neteja de parcs - - -
Serveis de neteja viària. -
Servei de neteja d'edificis municipals (Lot 1). -
Servei neteja i Jardineria per a Transports Municipals del Gironès. - -
Servei neteja -
servei de senyalització vertical i horitzontal de les vies públiques de Blanes.
Serveis recollida i transport de residus de la Fira WMC. - -
Servei jardineria i neteja Parc de les Aigües. - -
 
 
2021 © Un projecte de FEICAT