Administració: Ajuntament

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Serveis de bars i menjadors llars jubilats municipals
Manteniment zones verdes. Lot 1 reservat. -
Servei neteja i desbrossament espiar verds, vials i rieres -
Acord marc relatiu a la realització de tasques de treball de camp
Serveis de Manteniment d´espais periurbans
Serveis logistics, esdeveniments, manteniment -
Neteja viària
Manteniment i neteja rius, rieres i altres espais verds. -
Mantenimient de la senyalització i de les pilones de la ciutat
Contractació reservada.
Institut Municipal Parcs i Jardins Barcelona. Servei de jardineria Parc de la Pegaso
Ajuntament de Viladecans. Serveis jardineria -
Ajuntament de Tàrrega. Serveis. Gestió del Magatzem d´Aliments
Ajuntament de Tàrrega. Servei gestió deixalleria
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Serveis desbrossada solars
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Servei recollida roba, calçat i tèxtil
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Serveis de poda
Ajuntament de Salou. Servei de neteja espais verds - -
Ajuntament de Ripoll. Servei de neteja parcs i jardins - -
Ajuntament de Reus. Serveis jardineria i neteja de patis -
Ajuntament de Martorelles. Servei organització activitats
Ajuntament de Lleida. Servei conservació jardineria
Ajuntament de la Vall d´En Bas. Servei neteja escola Verntallat
Ajuntament de la Llacuna. Arranjament de camins
Ajuntament de la Canonja. Serveis. Manteniment zones verdes -
 
 
2020 © Un projecte de FEICAT