Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Ajuntament de Coll de Nargó. Serveis. Treballs silvicoles
Ajuntament de Castellví de la Marca. Neteja viaria
Ajuntament de Castellví de la Marca. Jardineria i neteja -
Ajuntament de Barcelona. Serveis. Foment de Ciutat. Gestió de mobiliari a Glóries
Ajuntament de Barcelona. Serveis de recepció dels edificis
Ajuntament de Barcelona. Servei gestió vaixella reutilitzable
Ajuntament de Barcelona. Servei gestió documental
Ajuntament d´Olérdola. Servei neteja viària
Ajuntament d´Igualada. Servei de manteniment zones verdes
Agència de l´Habitatge de Catalunya. Recollida selectiva de residus
Centre de Recerca en Agrigenòmica. Servei neteja
Consell Comarcal del Segriá. Teleassitencia
Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Deixalleria
Consell Comarcal del Ripollés. Neteja
Banc de Sang i Teixits. Serveis gestió telefonica
Consell Comarcal del Gironés. Recollida Selectiva
Consorci Sanitari de l'Anoia. Explotació local comercial
Consorcio per a la normalització lingüistica. Iimpressió material
Fundació Centre de Regulació Genòmica. Catering
Fundació Educación i Art. Neteja
Institut Català del Sòl (INCASÒL). Urbanització dels espais lliures
Institut Català del Sòl (INCASÒL). Neteja
Institut d'Investigacions Biomèdiques (IDIBAPS). Recepció i Logísitca
Tractament i Selecció de Residus, SA. Serveis organització i atenció al públic punts verds (TERSA) -
Universistat Rovira i Virgili. Neteja