Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei de recollida selectiva. (Agència Tributària). -
Servei de distribució postal i de publicacions
Licitació llicència d´ocupació temporal per a la instal.lació de contenidors per a la recollida selectiva. -
Conservació i millar d'espais verds, guals, rieres i zones naturals - -
Emmagatzematge i distribució del material (Servei de Trànsit)
Servei neteja, recollida de residus, gestió deixalleries, explotació de planta de voluminosos (Lots 2, 3)
Serveis digitalització i arxiu de les notificacions del procediment sancionador de trànsit.
Servei de recollida, grabación de dados i lliurament de les butlletes de denúncia.
Servei d´àpats a domicili
Obres. Millora forestal a la Xarxa de Parcs Naturals
Manteniment zones verdes i altres espais públics, arbrat i mobiliari urbà -
Servei de neteja d´equipaments municipals. Lot 3 -
Treballs d´enjardinament
Manteniment dels murs de la contraescarpa de la ciutadella
Servei de neteja escola Roques Blaves -
Serveis de gestio del préstec d´elements d´infraestructura de carrer
Serveis de bars i menjadors llars jubilats municipals
Recollida de trucadas telefòniques. Agència de Residus de Catalunya.
Pintura de fachada del Institut de Nanociència i Nanotecnologia -
Jardineria -
Servei de punt d´informacio i bar del Pantà de Sau.
Manteniment zones verdes. Lot 1 reservat. -
Gestió de documentació i de residus -
Servei neteja i desbrossament espiar verds, vials i rieres -
Conservació d’obra civil trams de carretera. Lot 6 reservat.