Plecs

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei suport a la gestió de Disseny Hub Barcelona i Museu del Disseny
Servei de vigilància i consergeria dels camps de futbol municipals (2020-2021) -
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds - -
Servei auxiliar per al Consorci del Parc de la Serra de Collserola
Manteniment extern de les árees de lleure.
Gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat (Lots 2 i 3). -
Neteja de edificis de l´ajuntament de Campdevànol, Sant Pau de Segúries i del consell comarcal del Ripollès -
Manteniment de zones verdes -
Servei per a la digitalització de documents de l´Hospital Clínico de Barcelona
Servei de control d´accessos, informació i atenció al públic a edificis i recintes
Servei de manteniment i neteja dels polígons industrials -
Servei de conservació, manteniment i millora d´espais verds i altres espais públics -
Servei de patis oberts a escoles
Servei de jardineria i neteja de espais públics - - -
Servei de manteniment de l´enjardinament - -
Serveis de neteja ferrocarrils -
Servei neteja i retirada de residus de l´Espai Natural de les Guilleries Savassona (Consorci) - -
Servei auxiliar d´atenció als usuaris de l´Arxiu Municipal Contemporari. -
Servei de triatge de materials reciclables. Mancomunitat La Plana -
Serveis auxiliars de suport al funcionament. Districte de les Corts - -
Serveis auxiliars i logístics, consergeria, de l´antiga escola Massana (Inst. de Cultura de Barcelona). - -
Serveis de recollida, transport i destrucció d´informació (Consorci Sociosanitari Vilafranca del Penedès)
Serveis jardineria i neteja d´espais verds - -
Serveis de jardineria, manteniment i neteja de parcs - - -
Serveis de neteja viària. -