Objete: Manteniment

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.


Tipus Document Objete Localitat Administració
Manteniment zones verdes. Lot 1 reservat. -
Servei neteja i desbrossament espiar verds, vials i rieres -
Conservació d’obra civil trams de carretera. Lot 6 reservat.
Serveis de Manteniment d´espais periurbans
Serveis logistics, esdeveniments, manteniment -
Manteniment i neteja rius, rieres i altres espais verds. -
Mantenimient de la senyalització i de les pilones de la ciutat
Generalitat Catalunya. Serveis de manteniment i reparació
Consell Comarcal de l´Alt Empordà. Custòdia i manteniment. Banc de productes
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Serveis desbrossada solars
Ajuntament de Salou. Servei de neteja espais verds - -
Ajuntament de Ripoll. Servei de neteja parcs i jardins - -
Ajuntament de la Canonja. Serveis. Manteniment zones verdes -
Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Servei neteja, manteniment i pintura dels espais verds -
Ajuntament d´Igualada. Servei de manteniment zones verdes
Ajuntament Sabadell. Manteniment i jardineria -
Ajuntament Reus. Pintura i manteniment. Señalització viaria
Ajuntament Platja d'Aro. Manteniment i neteja -
Ajuntament La Garriga. Manteniment i neteja del verd urbá -
Ajuntament L'Hospitalet. Manteniment i reparacions
Ajuntament Girona. Manteniment. Mobiliari i paviments
Ajuntament Lleida. Manteniment àrees de jocs infantils
 
 
2021 © Un projecte de FEICAT