Resultats de la cerca

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Neteja i desbrossada dels solars, zones forestals i altres espais - - -
Neteja dels edificis municipals i centres d´ensenyament - -
Recollida de residus especials als locals y centres públics -
Neteja del Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependencies - -
Serveis de manteniment de jardineria - -
Serveis de neteja, conservació i jardineria - -
Serveis auxiliars de consergeria i copisteria (Institut de Cultura-Ajuntament Barcelona) - - -
Servei de bugaderia (Fundación Josep Finestres-Universitat de Barcelona) -
Manteniment espais verds y de les joc infantils i esportives - - -
Lectura de les butlletes (Servei Català de Trànsit-Generalitat) -
Custòdia i manteniment del banc de productes de suport a la llar -
Trasllat i instal·lació de material - -
Recollida, gravació de dades, lliurament de butlletes de denúncia (Servei Català de Trànsit-Generalitat) - -
Neteja de les dependències de SUMAR -
Serveis d´informació -
Neteja de diverses dependències municipals -
Neteja dels edificis municipals -
Manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds - -
Subministrament d´obsequis de les festes de nadal -
Recollida i transport de residus porta a porta -
Gestió de deixalleria (Lot 3) -
Recollida de cartró comercial i oli domèstic -
Servei de consergeria -
Serveis auxiliars de recepció i de control d´accés (Organisme Autonome de Salut Pública) -
Servei de transport adaptat -