Resultats de la cerca

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Ajuntament Sabadell. Manteniment i jardineria -
Ajuntament Reus. Pintura i manteniment. Señalització viaria
Ajuntament Reus. Neteja. Escoles públiques
Ajuntament Reus. Jardineria. Treballs en col.laboració directa con la brigada
Ajuntament Reus. Jardineria. Eliminació i neteja d´herbes
Ajuntament Reus. Jardineria i neteja. Patis de les escoles -
Ajuntament Platja d'Aro. Manteniment i neteja -
Ajuntament Olivella. Servei de prevenció d'incendis i neteja forestal
Ajuntament Mataró. Neteja. Zones verdes
Ajuntament Mataró. Neteja. Mercat municipal
Ajuntament Manlleu. Servei de transport col·lectiu adaptat
Ajuntament Manlleu. Jardineria
Ajuntament Malgrat del Mar. Servei de senyalització
Ajuntament La Garriga. Neteja del verd urbá
Ajuntament La Garriga. Manteniment i neteja del verd urbá -
Ajuntament La Canonja. Jardineria
Ajuntament L'Hospitalet. Neteja. Vivendes municipals
Ajuntament L'Hospitalet. Manteniment i reparacions
Ajuntament Granollers. Servei d´infraestructures temporals
Ajuntament Girona. Manteniment. Mobiliari i paviments
Ajuntament Girona. Manteniment. Espais verds
Ajuntament Figueres. Menjador
Ajuntament Cornellá. Jardineria
Ajuntament Celrá. Recollida i transport de residus
Ajuntament Castellví de la Marca. Jardineria. Servei de poda d´arbrat