Resultats de la cerca

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Servei neteja i desbrossament espiar verds, vials i rieres -
Conservació d’obra civil trams de carretera. Lot 6 reservat.
Control d´espècies al-lòctones al Parc del Montseny
Millora paisatgística de la Vall de Betlem (Parc de la Serralada de Marina)
Normalització lingüística
Acord marc relatiu a la realització de tasques de treball de camp
Serveis de Manteniment d´espais periurbans
Recollida de residus i de destrucció de documentación confidencial
Subministrament de flors i complements per funerària
Serveis logistics, esdeveniments, manteniment -
Subministrament de les estrenes de nadal
Neteja viària
Auxiliar de serveis per l´aparcament Truck Castellar
Auxiliar de serveis per a l'aparcament Truckport Zona Franca
Manteniment i neteja rius, rieres i altres espais verds. -
Servei deixalleries i recollida de voluminosos -
Servei de jardineria immobles Consell Català de l´Esport
Mantenimient de la senyalització i de les pilones de la ciutat
Transports de Barcelona. Serveis jardineria
Teatre Nacional de Catalunya. Servei consergeria
Mancomunitat del Penedès i Garraf. Serveis. Gestió deixalleries
Institut Municipal Parcs i Jardins Barcelona. Servei de jardineria Parc de la Pegaso
Generalitat. Vicepresidència. Servei transport i moviments interns
Generalitat Catalunya. Serveis de manteniment i reparació
Fundacio Julio Muñoz Ramonet. Servei de neteja