Resultats de la cerca

Pot fer clic en un Tipus, Objecte, Localitat o administració per veure només els documents d'aquest concepte; o fer una recerca personalitzada fent clic aquí.

Tipus Document Objete Localitat Administració
Manteniment zones verdes i altres espais públics, arbrat i mobiliari urbà -
Servei de neteja d´equipaments municipals. Lot 3 -
Treballs d´enjardinament
Manteniment dels murs de la contraescarpa de la ciutadella
Servei de neteja escola Roques Blaves -
Serveis de gestio del préstec d´elements d´infraestructura de carrer
Serveis de bars i menjadors llars jubilats municipals
Recollida de trucadas telefòniques. Agència de Residus de Catalunya.
Pintura de fachada del Institut de Nanociència i Nanotecnologia -
Jardineria -
Servei de punt d´informacio i bar del Pantà de Sau.
Manteniment zones verdes. Lot 1 reservat. -
Gestió de documentació i de residus -
Servei neteja i desbrossament espiar verds, vials i rieres -
Conservació d’obra civil trams de carretera. Lot 6 reservat.
Control d´espècies al-lòctones al Parc del Montseny
Millora paisatgística de la Vall de Betlem (Parc de la Serralada de Marina)
Normalització lingüística
Acord marc relatiu a la realització de tasques de treball de camp
Serveis de Manteniment d´espais periurbans
Recollida de residus i de destrucció de documentación confidencial
Subministrament de flors i complements per funerària
Serveis logistics, esdeveniments, manteniment -
Subministrament de les estrenes de nadal
Neteja viària